Banner

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In alle bescheidenheid wijzen wij erop dat Jane & Barnie in hoofdzaak optreedt als detaillist en groothandel. In deze hoedanigheid hebben wij slechts beperkte invloed op bepaalde milieu aspecten.
Tevens treden wij op als directe opdrachtgever aan externe producenten bij het vervaardigen van speciale producties.

  • In alle gevallen houden wij ons aan de lokale wet- en regelgeving ten aanzien van watergebruik, waterzuivering, het gebruik van chemicaliën en afvalmanagement.
  • Wij betrekken onze goederen van leveranciers waarvan wij weten dat zij in lijn met ons beleid handelen.
  • Wij zien erop toe en controleren dat onze producenten handelen volgens de zeven standaard richtlijnen van de International Labour Organisation (ILO) waaronder begrepen:

    •    Het verbod op kinderarbeid
    •    Het recht op vereniging
    •    Het recht op een leefbaar loon
    •    Recht op betaald overwerk, etc.

  • Onze preferred suppliers zijn in vrijwel alle gevallen lid van Fair Wear dan wel Fibre Citoyenne (België).
  • De gebruikte grondstoffen voldoen aan de Őkotex 100 standaard en zijn in alle gevallen vrij van verboden en/of schadelijke stoffen.
  • Ten aanzien van verpakkingsmaterialen, verlichting en mobiliteit houden wij waar mogelijk rekening met de criteria voor duurzaam inkopen van bedrijfskleding als vast gelegd in 2009 door SenterNovem.
  • Met betrekking tot duurzaamheid laten wij ons met enige regelmaat adviseren door Cradle to Cradle. Overtollige en incourante goederen worden ter beschikking gesteld aan goeden doelenorganisaties welke de kleding inzetten in gebieden met minder bedeelden.
  • Samenwerking met vernietigingsbedrijf t.b.v. vernietigen kleding met bedrijfslogo’s waarbij de restproducten hergebruikt worden voor diverse toepassingen in de sport- of auto-industrie.